Over Benns

Bij- en nascholing wordt steeds belangrijker voor de medisch specialist en heeft een verplicht karakter. Om in aanmerking te komen voor herregistratie als MKA-chirurg dient onder andere aangegeven te worden hoe en waar bij- en nascholing is gevolgd.

 

Benns is een website voor de individuele MKA-chirurg, waar u een zo volledig mogelijk congres- en cursusaanbod kunt vinden en u zich tevens kunt aanmelden. Het aanbod van nascholing kan gevonden worden op onderwerp, locatie en tijdstip. Daarnaast zijn er, indien bekend, de desbetreffende accreditatiepunten te vinden. 

 

U kunt als MKA-chirurg, na eenmalige registratie waar ook uw BIG -nummer wordt gevraagd, een overzichtelijke lijst bijhouden waarop de bezochte congressen vermeld staan met, indien bekend, de accreditatiepunten. Benns verklaart vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan en deze niet te verstrekken aan derden.

 

Van de gevolgde bij- en nascholing is het mogelijk voor u zelf een kopie te genereren (PDF of Excel). Tevens is het mogelijk om zelf een cursus toe te voegen die in het verleden heeft plaatsgevonden en welke nog niet door Benns is geregistreerd. Hiermee kunt u uw accreditatielijst volledig maken. Cursussen en congressen die in de toekomst plaatsvinden en nog niet op onze website staan, kunt u aanmelden en worden daarna door ons op de website geplaatst. 

 

Eventuele vragen kunt u via de contactpagina aan ons stellen.

Grasgroen