Algemene voorwaarden

De informatie die door Benns.nl wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

 

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Benns.nl kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Benns.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Benns.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Benns.nl zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Benns.nl.

 

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is zelf verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik van de informatie en de accreditatiepunten.
 

Grasgroen