Wintersymposium NVDMFR ' De derde molaar in de derde dimensie

3

17-01-2019 Breukelen,

Beeldvormende techniek, Dento-alveolair

De laatste jaren is er aanzienlijke beweging in het beleid rondom de 3e ondermolaren. In het verleden was het gebruikelijk om de 3e molaren nagenoeg ‘’standaard’’ te verwijderen. Daarna kwam er een meer afwachtend beleid, dat nu weer ter discussie staat. De nieuwe richtlijn derde molaar van de NVMKA geeft de huidige stand van zaken weer, waarbij een duidelijk rol voor radiologische beeldvorming is weggelegd. Dr. Hossein Ghaeminia was voorzitter van de werkgroep die deze richtlijn tot stand bracht en geeft tijdens zijn lezing uitleg. Dr. Louise Hauge Matzen is gepromoveerd op het beleid rond de 3e molaar en voorzitter van de afdeling Orale Radiologie in Aarhus, Denemarken. Beide sprekers hebben ook uitgebreide klinische ervaring met de verwijdering van 3e molaren en zullen naast de beeldvorming en wetenschap ook op de klinische aspecten ingaan. Het symposium duurt van 16 uur tot 21 uur en wordt onderbroken door een luxe warm buffet.Met dit symposium verkrijgt u 3 nascholingsuren in het kader van de verplichte nascholing in het kader van het nieuwe Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming. Tevens ontvangt u 3 KRT punten.


www.nvdmfr.nl
bijlage: wintersymposium-januari-2019
< ga terug naar het agenda overzicht
Grasgroen